Realizátoři projektu

Občanské sdružení Antikomplex
Toto sdružení vytvořilo precedentní výstavu Zmizelé Sudety, která již tři roky putuje po Česku, Německu a Polsku. V rámci projektu vznikla i stejnojmenná kniha, která obsahuje fotodvojice z deseti regionů. Všechny fotodvojice, které okruh autorů vytvořil, jsou k dohledání na www.zmizelesudety.cz Toto sdružení získalo finanční dotací z prostředků ESF pro projekt Krajina za školou na 17. školách v ČR. Na těchto školách zajišťuje o.s. Antikomplex, školení a další potřebný servis a helpdesk.