Project view - Förr och nu med Naturbruk

 Svenska
 

Project text:


 

Projektet bidrog till att öka elevernas förståelse för den utveckling som sker inom naturbruket. Sett ur ett såväl historiskt som framtida perspektiv. Samt ökade kunskaper hos individen inom agrarhistoria och naturbruksproduktion.

Eleverna skulle redovisa bildernas för- och nackdelar med naturbruksproduktionen ”förr och nu”. Med miljön som utgångspunkt för djur och människa fick de även sia om utvecklingen i framtiden.

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
Alla känner vi igen gamla mjölkbord längs vägen. Idag kommer mjölkbilen till ladugårdens mjölkrum och hämtar upp mjölken istället.
  Djuren är lätta att mata när de står på samma ställe. Lätta att hantera när de är fastbundna men nackdelarna är att djuren har ingen frihet och ...
Förr fanns det på gårdarna en egen tjur, som kunde vara farlig att hantera. Idag finns semin som kommer och seminerar bondens kor så att de...
   
  Förr på smågårdarna producerade man födan till sig själv Nu är gårdarna större och man producerar mer som säljs i affärer  
Page 1  2  3  4  


TrainLMS