Project view - Förr och nu med Naturbruk

 Svenska
 

Project text:


 

Projektet bidrog till att öka elevernas förståelse för den utveckling som sker inom naturbruket. Sett ur ett såväl historiskt som framtida perspektiv. Samt ökade kunskaper hos individen inom agrarhistoria och naturbruksproduktion.

Eleverna skulle redovisa bildernas för- och nackdelar med naturbruksproduktionen ”förr och nu”. Med miljön som utgångspunkt för djur och människa fick de även sia om utvecklingen i framtiden.

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
Nya 5-kilossäckar med potatis ska introduceras 1946. Här på bilden är det KM Karlsson, som visar upp dem. Han bodde och drev Tornby Gård i Linköpin...
Åmbergs Gård, Ransäter
Skördetröska (eller bara tröska) är ett jordbruksredskap som används för att skörda spannmål. Tex vete. En skördetröska består av ett skärbord och...
Plogen är ett jordbruksredskap som man använder för att bearbeta jorden, plöja. Plogen består av flera delar. Bland annat rist, som ska skära u...
Mjölkning av kor skedde förr för hand. Sedan ca 1970-talet så använder man mjölkmaskiner.  Mjölkning av tex getter, får sker fortfarande för hand...
Page 1  2  3  4  


TrainLMS