Project view - Förr och nu med Naturbruk

 Svenska
 

Project text:


 

Projektet bidrog till att öka elevernas förståelse för den utveckling som sker inom naturbruket. Sett ur ett såväl historiskt som framtida perspektiv. Samt ökade kunskaper hos individen inom agrarhistoria och naturbruksproduktion.

Eleverna skulle redovisa bildernas för- och nackdelar med naturbruksproduktionen ”förr och nu”. Med miljön som utgångspunkt för djur och människa fick de även sia om utvecklingen i framtiden.

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
Hästen har använts som hjälpmedel på många olika sätt. Transportmedel, att frakta saker och människor tex. Brandkåren använde sig också av hästar....
Hästen har alltid varit populär inom skogsbruket och används än idag på endel håll i Sverige. Annars är det nu mest maskiner och traktorer som gör...
Hästen användes som dragmedel till vagnar. I början av 1900-talet drog studenter till ett Studentmöte i Bjärka Säby.  Var var det för studenter? Va...
Även här är det en hästdroska som drar folk. De åker på Hamngatan. Man kan undra om det är en taxi-droska eller privat. Man kan undra var alla häst...
Svinkötsel
Page 1  2  3  4  


TrainLMS