Project view - Våra hemorter i Östergötland

 SvenskaEnglish
 

Project text:


Eleverna i årskurs 1 på Medieprogrammet, Anders Ljungstedts Gymnasium, Linköping har sökt gamla foton från sina hemorter och fotograferat samma plats idag. De har funderat över förändringen dåtid-nutid, ställt egna frågor och sökt svaren genom att söka fakta på internet och fråga personer från orten. Under engelskalektionerna fick de översätta sina texter till engelska. Projektet pågick under oktober-november 2010 i kursen Datorkunskap och i samarbete med Engelska A. Eleverna fick tillfälle att utnyttja sina kunskaper i fotografering från kursen Medieproduktion A och arbeta med Photoshop, vilket ingår i kursen Datorkunskap. I målen för Datorkunskap heter det: "Kursen skall ge kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom vald studieinriktning. Kursen skall utveckla färdigheter i att söka och hantera information på internet/intranet."

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Förr bodde kyrkoherden i det huset vilket var fram till 1920. Eftersom kyrkan ligger nära och eftersom kyrkoherden behövde bo nära kyrkan så blev P...
MÖJ Fornåsa
På 1700-talets mitt var Stångån/Kindakanal en transportled för timmer och jordbruksprodukter. 1948 slutade man att köra godstrafik . Idag är ån bar...
Stora torget är ett torg i centrala Linköping. Till höger på bilden står Carl Milles Folkungabrunnen, en fontän av svart granit med statyn Folke Fi...
Before Trädgårdstorget, The Garden Square, was called Trädgårdstorget it was called Köttorget, The Meat Square. Every Saturday meat was sold there....
Page 1  2  3  


TrainLMS