Project view - Våra hemorter i Östergötland

 SvenskaEnglish
 

Project text:


Eleverna i årskurs 1 på Medieprogrammet, Anders Ljungstedts Gymnasium, Linköping har sökt gamla foton från sina hemorter och fotograferat samma plats idag. De har funderat över förändringen dåtid-nutid, ställt egna frågor och sökt svaren genom att söka fakta på internet och fråga personer från orten. Under engelskalektionerna fick de översätta sina texter till engelska. Projektet pågick under oktober-november 2010 i kursen Datorkunskap och i samarbete med Engelska A. Eleverna fick tillfälle att utnyttja sina kunskaper i fotografering från kursen Medieproduktion A och arbeta med Photoshop, vilket ingår i kursen Datorkunskap. I målen för Datorkunskap heter det: "Kursen skall ge kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom vald studieinriktning. Kursen skall utveckla färdigheter i att söka och hantera information på internet/intranet."

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Bilderna är tagna mot Trädgårdstorget, från Tanneforsgatan.
Slottet är väldigt gammalt och de äldsta delarna är från 1100-talet. På slottet har det bott flera biskopar.  Birger jarls son, Bengt, bodde på sl...
Huset byggdes i slutet av 1800-talet. Högst upp kan man se en bild av en man: Ling. Han kallas "gymnastikens fader".  Då man skulle bygga huset s...
Det här huset är ett av de äldsta husen i stan. det är ett medeltidshus.  Jag har alltid kallat det stenhuset, men uppträckte att det heter Rhyzeli...
Domkyrkan har bra synts i Linköping i mer än 800 år. Men man tror att det innan fanns en liten träkyrka och kyrkogård här redan på  1000-talet. ...
Page 1  2  3  


TrainLMS