Project view - Våra hemorter i Östergötland

 SvenskaEnglish
 

Project text:


Eleverna i årskurs 1 på Medieprogrammet, Anders Ljungstedts Gymnasium, Linköping har sökt gamla foton från sina hemorter och fotograferat samma plats idag. De har funderat över förändringen dåtid-nutid, ställt egna frågor och sökt svaren genom att söka fakta på internet och fråga personer från orten. Under engelskalektionerna fick de översätta sina texter till engelska. Projektet pågick under oktober-november 2010 i kursen Datorkunskap och i samarbete med Engelska A. Eleverna fick tillfälle att utnyttja sina kunskaper i fotografering från kursen Medieproduktion A och arbeta med Photoshop, vilket ingår i kursen Datorkunskap. I målen för Datorkunskap heter det: "Kursen skall ge kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom vald studieinriktning. Kursen skall utveckla färdigheter i att söka och hantera information på internet/intranet."

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Den gamla bilden är tagen 1958 och föreställer huset där min farfar bodde när han var liten. Han bodde där tillsammans med sin mamma och sina sysko...
Page 1  2  3  


TrainLMS