Project view - Havlíčkův Brod

 Čeština
 

Project text:


Havlíčkův Brod je již od počátku 13. století přitažlivým městem na řece Sázavě v oblasti půvabné Českomoravské vrchoviny.

Nejstarším přímým písemným dokladem o existenci Brodu je listina z 20. října 1256 o právech brodského faráře, to znamená, že rok 2006 je rokem oslav 250. výročí založení města.

Historie zanechala stovky památek a střed Havlíčkova Brodu je od 80. let 20. století památkovou zónou. S některými památkami vás seznámíme pomocí prolínaček. Představíme i některé osobnosti, které ve městě a v okolí žily nebo studovaly.

Navštívíme i městečko Lipnice nad Sázavou, nepřehlédnutelné díky siluetě hradu v nadmořské výšce 620 metrů.

Ověřovací školou projektu je ZŠ Žďár nad Sázavou, a tak si prohlédneme několik zákoutí i z tohoto města Českomoravské vrchoviny.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  17
Rohový dům se jmenuje Tomášovský, je zde umístěn výklenek se soškou Panny Marie s Ježíškem. Dnes je zde prodejna OP Prostějov.
Hubáčkův dům na náměstí
V kostelní věži je umístěn zvon Vilém, který patří k nejstarším zvonům v Čechách. Jsou zde jěště zvony Barbora a Václav.
Kašna z konce 18. století, dílem sochaře J.V.Prchala, dříve gotická kašna, do níž ústil městský vodovod. Váže se k ní pověst o Koudelovi.
Malinův dům
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  17


TrainLMS