Project view - Havlíčkův Brod

 Čeština
 

Project text:


Havlíčkův Brod je již od počátku 13. století přitažlivým městem na řece Sázavě v oblasti půvabné Českomoravské vrchoviny.

Nejstarším přímým písemným dokladem o existenci Brodu je listina z 20. října 1256 o právech brodského faráře, to znamená, že rok 2006 je rokem oslav 250. výročí založení města.

Historie zanechala stovky památek a střed Havlíčkova Brodu je od 80. let 20. století památkovou zónou. S některými památkami vás seznámíme pomocí prolínaček. Představíme i některé osobnosti, které ve městě a v okolí žily nebo studovaly.

Navštívíme i městečko Lipnice nad Sázavou, nepřehlédnutelné díky siluetě hradu v nadmořské výšce 620 metrů.

Ověřovací školou projektu je ZŠ Žďár nad Sázavou, a tak si prohlédneme několik zákoutí i z tohoto města Českomoravské vrchoviny.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  17
Mariánský sloup dokončen a vysvěcen v roce 1717, ochraňoval město před živelnými a válečnými pohromami.
Havlíčkův dům v horní části náměstí
V r.1832 jej koupil kupec z Borové Matěj Havlíček. Syn Karel, který v Brodě studoval, se mohl přestěhovat k rodině. Dnes je zde muzeum K.H.Borovského.
Budova Staré radnice
Pohled na náměstí z věže kostela.
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  17


TrainLMS