Project view - Holešov - šrám na duši

 ČeštinaEnglish
 

Project text:


 

 Dnes už si mnohdy ani neuvědomujeme, že Holešov byl kdysi rozdělen mezi dva světy – křesťanský a židovský. Bývalé ghetto už dávno zmizelo a s ním i jeho obyvatelé. 

Významné mezníky ve vývoji židovské obce v Holešově

 • 2. pol. 15. stol.- počátky židovského osídlení Holešova
 • r. 1560 - katastrofální požár ghetta
 • 2. pol. 16. stol.- obnova a rozvoj židovské obce
 • 30-tiletá válka - obec několikrát vypleněna vojsky, morová pohroma
 • 2. pol. 17. stol.- významná privilegia od hraběte Jana Rottala, období prosperity židovské obce
 • 1. pol. 18. stol.- separační akce, úřední uzavření synagogy, požár ghetta
 • r. 1774 - 1.pogrom v Holešově
 • r. 1848 – Židé získali plná občanská práva
 • r. 1849 - zřízení samostatné židovské politické obce, která byla zrušena na základě vládního usnesení z 15. května 1919
 • r. 1899 – další protižidovský pogrom       
 • 2. pol. 19. st.–1. pol. 20. st. – plné zapojení Židů do hospodářského,  společenského  i politického života
 • r. 1918 – poslední protižidovský pogrom
 • r. 1942 – vypálení nové synagogy
  r. 1942 - převoz 282 synagogálních předmětů, 274 knih a 5011 archiválii do Prahy
 •   leden 1943 - deportace 273 židovských obyvatel Holešova a jeho okolí do koncentračních táborů, z nichž hrůzy války přežilo jenom patnáct
 • poválečná léta – obnovení menší náboženské obce, jež zanikla v 80. letech 20. století
 • 6. září 1964 - zpřístupnění   Šachovy synagogy veřejnosti
 • 60. léta 20. stol.- demolice židovské čtvrti
 • od r. 2001 – pravidelné pořádání letního Festivalu židovské kultury

 


The project contains these units:

Page 1  2  3  
K pozoruhodným stavbám patřil dům č.p.103 se dvěma štíty a vnějším schodištěm.Byl vystavěn pro několik chudších rodin. Dům se nedochoval, byl zbourán.
Na tomto místě stávala hospoda Kamenec.
Vzpomínka paní Evy Zhýbalové na židovské spolužačky
Page 1  2  3  


TrainLMS