Project view - Obehová sústava

 Slovensky
 

Project text:


Obehová sústava človeka

Centrom obehovej sústavy je srdce, ktoré spolu so sieťou ciev a cievok tvorí „strojový park“ kardiovaskulárneho systému. Srdce je neúnavný motor: za rok sa stiahne 30-miliónkrát; za život človeka aj 2-miliardkrát. Pri každej kontrakcii prečerpá 82 ml krvi – v prípade dospelého človeka to znamená, že dokáže za deň naplniť 8 000-litrovú nádrž. Obehovú sústavu delíme na dva okruhy: veľký krvný obeh, ktorý vedie okysličenú krv po celom tele, kde sa odkysličuje a malý, pľúcny obeh, ktorý vedie odkysličenú krv do pľúc na okysličenie. V pľúcach sa z krvi odstráni oxid uhličitý a na krvné bunky sa naviaže čerstvý kyslík. Poznáme aj vedľajšie krvné obehy, a to pečeňový portálny a hypotalamo-hypofýzový portálny obeh.

Zloženie: srdce cievy krv

Funkcie

Transport kyslíka živín, hormónov a minerálnych látok k bunkám; transport oxidu uhličitého a odpadových produktov metabolizmu od buniek k príslušným orgánom na vylúčenie; udržiavanie rovnováhy pHvnútorného prostredia; ochrana proti chorobám; ochrana proti vykrvácaniu tvorbou krvných zrazenín; regulácia teploty ľudského tela.

The project contains these units:

Page 1  2  
Ako vyzerá obehová sústava? Ako vyzerajú jej časti - srdce, žily, tepny, krv?
Vyber si niektorú sústavu, o ktorej sme sa už učili a porovnaj ju s obehovou sústavou. Čo majú tieto sústavy spoločné? Čo majú tieto sústavy odlišné
Napíš všetko (slová, slovné spojenia, vety), čo ťa napadne, keď sa povie... obehová sústava, srdce, krv Ku každému napíš aspoň 10 vecí!
Analyzuj - rozober obehovú sústavu na čo najmenšie časti. Napíš, z čoho všetkého sa skladá obehová sústava.
Zamysli sa nad tým, aké všetky funkcie vykonáva obehová sústava? Aký má význam? Aké procesy sa v obehovej sústave odohrávajú?
Page 1  2  


TrainLMS