Project view - Kašperské Hory v proměnách času

 Čeština
 

Project text:


Kašperské Hory jsou malé městečko na hranicích CHKO Šumava s krásnými památkami a snad ještě krásnější přírodou všude okolo. Proto Vás zveme k seznámení, ale nejprve něco málo z historie.

Již v roce 1345 mělo město tzv. horní svobodu. Důkazem bohatství města bylo, že nedlouho po dokončení kostela sv. Mikuláše se bohatí obchodníci rozhodli pro stavbu dalšího kostela (sv. Linharta - dnes sv. Markéty) uprostřed tržiště.

Kašperskohorské doly byly jedny z nejvýnosnějších v celých Čechách, a proto i když v roce 1337 zastavil Jan Lucemburský všechna česká naleziště Petru z Rožmberka, kašperskohorské si ponechal. Až v roce 1338, kdy jeho dluhy stále rostly, musel i tyto doly zastavit. Ze zástavy byly vyňaty někdy před rokem 1345.

O velikosti dolů a počtu horníků vypovídá i skutečnost, že s Janem Lucemburským odešlo do tažení 600 zdejších ozbrojených havířů, a přesto nebylo dolování ani rýžování přerušeno.

Významu Kašperských Hor si byl vědom i Karel IV., a proto v roce 1356 nechal severně od města postavit hrad určený pro obranu nalezišť zlata. Hrad byl po svém zakladateli pojmenován Karlsberg (později počeštěno jako Kašperk).

1584 - Kašperské Hory získaly od Rudolfa II. titul svobodného královského horního města.

1617 - město koupilo hrad Kašperk.

17. století - v revíru vytěženo jen málo přes 100 kg zlata.

1777 - důlní práce zastaveny.

1803 - těžba obnovena a pracovalo se zde až do roku 1846.

The project contains these units:

Page 1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  
Stav této památky se rychle zhoršoval. Na jeho opravu přispěla i Lucie Bílá, která v této stavbě s výbornou akustikou několikrát vystoupila a výtěž...
Unit description empty
Unit description empty
Unit description empty
Unit description empty
Page 1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  


TrainLMS