Project view - Rakovnicko

 Čeština
 

Project text:


Rakovník

Královské město Rakovník leží v malebné krajině na okraji nejrozsáhlejšího lesního celku středních Čech. V současnosti má téměř 17 000 obyvatel. Historický střed Rakovníka byl díky starobylému rázu vyhlášen roku 1992 městskou památkovou zónou.

Jméno původní osady, doložené roku 1119, bylo Rokytno. Název Rakovník je poprvé uváděn roku 1252 a váže se k němu pověst o záchraně dětí před smrtí hlady pojídáním vařených raků. Místo bylo poddané hradu Křivoklát a roku 1286 byl Rakovník králem Václavem povýšen na město. Již ve středověku byl Rakovník střediskem chmelařství a v roce 1460 zde byl založen pivovar, který v současnosti vaří pivo Bakalář. Právo hrazení získalo město roku 1471 a od té doby vzniká městské opevnění s branami. Král Vladislav Jagellonský udělil roku 1482 městu znak a roku 1588 se stal Rakovník městem královským. Počátek rozmachu průmyslové výroby se datuje do 19. století, kdy v okolí vznikly menší doly na uhlí. Na ně navázala těžba keramických jílů a současně s ní i keramická výroba, strojírenství a výroba mýdel.

The project contains these units:

Page 1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Náves
Město Nové Strašecí
Gymnázium J. A. Komenského a budova ZŠ
Městský úřad
Radniční budova
Page 1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  


TrainLMS