Project view - Staré Hobzí - kulturní dům, škola (a něco navíc)

 Čeština
 

Project text:


Školy, mateřská i základní, sídlily v poválečných letech v místním zámku.

To bylo jistě velmi romantické a mělo to nesporné výhody (těch schovávaček a tajných úkratů!), jak o tom vyprávějí naši rodiče. Ale v zimě bylo ouvej, uhlí málo a prostor k vytápení hodně. Kolikrát na chodbách mrzlo! Brrr!

Krátce před rokem 1989 bylo rozhodnuto, že na severním kraji obce vyroste nový kulturní dům. S jeho stavbou se skutečně začalo, ale po roce 1989 bylo rozhodnuto - nestaví se kulturák, ale nová základní a mateřská škola! Této akci padlo "za oběť" několik stavení a stodol. Vy se můžete podívat na etapu, kdy se ještě stavěl "jen" kulturní dům. Chaloupka vlevo a stodola vpravo také stavbu "nepřežily". Budova školy byladokončena v roce 1992.

Naproti školy je domek, ve kterém bydlí Kazašští Češi, kteří se do staré vlasti vrátili po roce 1989. Obec pro ně stavení opravila, a tak zde našli nový domov.

Posuďte, jak se okolí školy proměnilo. Na jednu stranu bylo zbouráno několik budov, na stranu druhou vyrostla nová škola. Je to proměna, která tento kraj vesnice velmi změnila. Jsme rádi za školu, ale také chápeme, že pro starší lidi to mohlo být nevítané.

Ještě se podívejte, co zbylo z původního hostince (stál kousek od místa dnešní školy) a také, jak se rybník měnil na koupaliště. 

The project contains these units:

Page 1  2  
Do dvora není přes garáž vidět
Stávala kousek od školy, na návsi u cesty z Jemnice do Slavonic
Vybagrovat bahno, upravit dno a břehy... pro koupající se!
Page 1  2  


TrainLMS