Project view - CO NÁS SPOJUJE. Porovnání regionálního rozvoje měst Uničov a Ledziny.

 ČeštinaPolski
 

Project text:


                                 CO NÁS SPOJUJE?

              Porovnání regionálního rozvoje měst Uničov a Ledziny.

  Tento projekt je zpracován na základě uzavřeného partnerství měst Uničov a Ledziny. Jeho úkolem je nejen představit město Uničov, ale také porovnat vývoj a rozvoj obou měst. Představit veřejnosti společné prvky vývoje měst a porovnat rozdílnost a důvody rozdílů jejich historie. Tato města jsou si v mnohém podobná. V neposlední řadě chceme navázat přímá partnerství a ukázat žákům, jak stejný život společně žijeme. Jsme přece Evropané, jsme i Slované. Máme hodně společného.

   Uničov - bývalé moravské královské město a zároveň rodné město většiny dětí naší základní školy - patří nesporně k významným pokladům naší země. Je městem, které za dlouhou dobu své existence prošlo mnoha proměnami. O těchto proměnách byla vydána řada publikací, jimž autoři věnovali mnoho času, sil a energie. Byli vedeni zájmem o poznání minulosti i současnosti města, s nímž je každý, kdo toto místo zná, svým způsobem těsně spjat. A o co šlo v našem projektu? Především v dětech probudit zájem o poznání historie i soudobého života Uničova. Vést je k tomu, aby pozorněji vnímaly místa, jimiž  nebo kolem nichž každodenně procházejí. Chtěli jsme je naučit vidět a zaznamenávat krásu kolem sebe. Krásu, kterou nám zanechaly předchozí generace. A současně jsme je směrovali k tomu, aby uměly získávat informace, třídit je a zpracovávat. Jsme si vědomi toho, že náš projekt je pouze pokusem o trochu jiný pohled na Uničov. Proto jsme vybrali i některá místa, která nejsou z historického hlediska příliš zajímavá. O historických památkách (většinou chráněných státem) se nám podařilo získat mnoho informací, neboť většina dostupných publikací se zaměřuje právě na ně. Vyhledat zajímavosti o méně známých, zdánlivě obyčejných místech však bylo složitější. Proto náš projekt může celkově působit nesourodým dojmem. Přesto doufáme, že v něm naleznete něco nového, třeba i překvapivého. Uvědomujeme si zároveň, že naše děti jsou „začínajícími historiky", a proto buďte prosím při pročítání naší práce shovívaví.Rádi bychom poděkovali těm, kteří nám byli při zpracování tohoto projektu nápomocni: za poskytnutí fotografií panu Teofilu Kotzotovi, za podnětnou besedu a zapůjčení písemných materiálů PhDr. Zdeňce Dohnalové. Děkujeme i Městskému úřadu Uničov, který nám umožnil nahlédnout do některých záznamů z jednání městské rady v posledním čtyřicetiletí.

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Náměstí T.G.M. ( pohled na hotel )
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ( pohled z radniční věže )
Část Olomoucké ulice ( poblíž centrálního náměstí )
Bezručovo náměstí ( s budovou bývalé koželužny )
Ulice Dr. Beneše ( pohled od pošty )
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  


TrainLMS