Project view - Kouty a zákoutí Uherského Brodu a okolí

 Čeština
 

Project text:


Uherskobrodský region

Uherskobrodský region se rozprostírá na Slovácku, v předhůří Bílých Karpat.

Mikroregion Uherskobrodsko tvoří 2 města a 28 obcí: města Uherský Brod (centrum regionu) a Bojkovice, obce: : Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Drslavice, Horní Němčí, Hostětín, Hradčovice, Komňa, Korytná, Lopeník, Nezdenice, Nivnice, Pašovice, Pitín, Prakšice, Rudice, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Suchá Loz, Šumice, Vápenice, Veletiny, Vlčnov, Vyškovec, Záhorovice, Žítková.

Uherskobrodský region tvoří oblast bývalého okresu Uherského Brodu, který zanikl roku 1960. Na východě je vymezen státními hranicemi se Slovenskou republikou, severní hranici tvoří obce Pašovice, Rudice a Pitín a na jihozápadě jsou hraničními obcemi Dolní Němčí, Slavkov, Horní Němčí a Strání.

 

Uherský Brod

 

Počátky historie města sahají do 10. - 12. století. Původní název města „Na brodě" připomíná brod přes řeku Olšavu. K jeho založení se váže Pověst o růžovém keři.

Významným mezníkem v historii města je rok 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na město královské.

Ve 13. a 14. století bylo město obehnáno hradbami, neboť muselo čelit válečným nájezdům Uhrů. Také v období husitských válek a později, ve druhé polovině 15. století, bylo město ohrožováno nepřáteli.

Ve století vlády pánů z Kunovic (1506 - 1611) dochází k velkému hospodářskému rozkvětu města. Významnou osobností tohoto století se pro Uherský Brod stává Jan Ámos Komenský (1592-1670), který se s velkou pravděpodobností v tomto městě narodil.

 

Roku 1611 získává Uh. Brod rod Kouniců, který město vlastní až do roku 1848. Za jejich vlády město začalo ztrácet ne svém hospodářském a kulturním významu. Mezitím, v letech 1699 - 1738, bylo krátké období prosperity, za což se zasloužil primátor Pavel Hájek.

Na přelomu 18. a 19. století dochází k vzestupu rozvoje města (strojní a potravinářský průmysl). 

Ve II. pol. 19. stol. přece jen dochází k postupným změnám, začíná se rozvíjet průmyslová výroba a Uherský Brod se stává sídlem okresního hejtmanství. V letech 1883-1888 byla do Brodu přivedena železniční dráha, která oživila jeho význam jako tranzitního města. Roku 1891 byl založen Sokol, 1898 bylo založeno první národopisné muzeum na jihovýchodní Moravě. Rozvoj zaznamenalo i školství (1895 česká měšťanská škola). 

V meziválečném období se Uherský Brod rozrůstal ve větší město, vznikla řada nových továren.

V poválečném období se brod stává průmyslovým městem a v roce 1960 je zrušen Uherskobrodský okres, což mělo za následek omezení dalšího rozvoje.

 

Dominanty Uherského Brodu: 

Ø  Městská opevnění z II. poloviny 13. století

Ø  Chrám Mista Jana Husa

Ø  Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Ø  Farní chrám Neposkvrněného početí Panny Marie

Ø  Radnice

Ø  Kašna se sochou sv. Floriána

Ø  Panský dům

Ø  Muzeum Jana Ámose Komenského

 

 

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  8
Kašna - Masarykovo náměstí
ulice Bří Lužů
ulice Široká
Věž farního kostela II
Farní kostel na Masarykově nám.
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  8


TrainLMS