Project view - Proměny regionu - Nivnice v proměnách času

 Čeština
 

Project text:


Na projektu pracují s nadšením žáci sedmých tříd:
Roman Bartoš
Karel Hladiš
Filip Jurásek
Jakub Kašpárek
Šimon Máčalík
Lukáš Mahdal
Viktor Samek
Zdeněk Vávra
Klára Bartošová
Klára Bradáčová
Eva Zahradníková
Josef Smítal
Ondřej Lukeš
Vladimír Okrouhlecký
Filip Hruda
Lukáš Janča
Miroslav Krchňáček
Jiří Kroča
Tomáš Kašpárek
Jakub Šturma

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  16
Stával naproti starému obecnímu úřadu vedle dnešního domu manž. Jílkových. Jedná se o domy tzv. chalupníků uprostřed obce. Téměř všechna obydlí byl...
Haluzův, Blahův a Jílkův dům při pohledu směrem od "Požáru". Snímek z roku 1958, oba staré domy byly zbourány v roce 1963. Podrobněji viz text u př...
Pohled od Lidového domu po Besedu. Fotografie z r. 1944 nám ukazuje nivnickou náves směrem k Besedě. Vpravo vidíme čerpací stanici pana Josefa Hrom...
Nivnický hřbitov z r.1933. Je to pohled na tehdejší tzv. dětský hřbitov, který se nacházel v první třetině dnešního hřbitova napravo od hlavního vc...
Ulice Čupy - výstavba nové komunikace na Čupech v roce 1978. Jedná se o posyp vozovky hrubým silničním makadamem a o dosazení nových silničních ob...
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  16


TrainLMS