Project view - Dominanty mesta Malacky

 Slovensky
 

Project text:


Malacky

Naše mesto sa výrazne mení a jeho podoba zostáva v pamäti ľudí, ktorí tu žili, žijú a budú žiť i v budúcnosti. Cieľom tohto "pripomenutia" je ukázať súčasnej mladej generácii, že pekné a zaujímavé nie je len to čo vidíme okolo seba teraz, ale že i minulosť môže mať v sebe veľa zabudnutej krásy, ktorú treba znovu objaviť. Staré fotografie a staré spomienky ožívajú a pripomínajú nám ako sa máme správať k hodnotám, ktoré nás obklopujú, ako ich máme chrániť a nedovoliť tím, čo prídu po nás, aby zabudli. Na našich fotografiách chceme ukázať ako sa mení tvár Malaciek a tiež to, že mnohí nezabudli. Pamätajú si čosi z minulosti, i keď niekedy len z rozprávania alebo fotografií.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Jedna z najznámejších stavieb mesta, bola postavený rodom Pálffyovcov.
Prekrásna židovská pamiatka s pôvodnými architektonickými prvkami.
Budova kina, neďaleko centra mesta
Polyfunkčná budova na križovatke so zaujímavým farebným riešením fasády
Bankovníctvo v našom meste má dlhodobú tradíciu
Page 1  2  3  


TrainLMS