Project view - Proměny regionu-Valašské Klobouky oknem minulosti

 Čeština
 

Project text:


Současnost města Valašské Klobouky

Valašské Klobouky
Město Valašské Klobouky se nachází v severním cípu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, vyhlášené v roce 1996 za biosférickou rezervaci UNESCA.

Na archeologické nálezy dokumentující předslovanské osídlení navazuje první písemná zmínka o existenci Klobouk z roku 1341. Již v roce 1356 byl pak Kloboukám udělen statut města Hradiště, městem v plném slova smyslu byly až od 16. století. Díky řadě privilegií Klobouky fungovaly jako hospodářské středisko a silné centrum někdejšího brumovského panství. Proto se po roce 1848 staly Klobouky sídlem okresních úřadů jižního Valašska. V roce 1949 byla zrušena dvojkolejnost okresů (dosud byly okresy soudní a politické) - Kloboukám statut okresu zůstal, a to až do roku 1960, kdy další správní reforma začlenila jihovalašský region do okresu Gottwaldov (od roku 1990 Zlín).

 

Počet obyvatel (k 1. 3. 2001): 5215 (včetně integrovaných obcí Lipina, Mirošov a Smolina)

 

Rozloha: 1411 ha

 

Nadmořská výška: 405 m

 

Historické názvy: Clobuk, Klobúky, Klobauky, od osmdesátých let 19. století Valašské Klobouky.

 

Popis znaku: Nad zeleným trojvrším je umístěn vysoký černý klobouk lemovaný modrou stuhou s přazkou.

 

Město je přirozeným spádovým centrem jižního Valašska a tato poloha i síť potřebných úřadů, školských i předškolských zařízení, kulturních institucí, sportovišť, zdravotnických služeb, obchodů atd. mu dává reálnou šanci získat významné postavení v nově utvořeném regionu.

 

V nově rekonstruovaném Hornově domě na Masarykově náměstí je umístěn městský úřad s řadou nezbytných odborů a stavebním úřadem. Dále se ve městě nachází finanční úřad, úřad práce, katastrální úřad, středisko geodézie a významná je pro město i činnost organizací města: Výroba tepla s. r. o., Valašskokloboucké služby s. r. o. a na úseku lesního hospodářství Městské lesy Valašské Klobouky s. r. o. Patří zde i kulturní dům Klobučan, pod který v současné době spadá Městská knihovna a muzeum.

 

Charakter spádového města dotvářejí i střední školy, které mají velmi dobré prostorové i další potřebné podmínky pro úspěšnou činnost v dalších letech. Jsou to Gymnázium a Obchodní akademie (škola, která v roce 1999 oslavila 50 let od svého založení), SOU zemědělské a OU (s internátem) a Praktická škola. Školní síť města tvoří dále plně organizovaná základní škola, základní umělecká škola, zvláštní škola a dětský domov ve Smolině, dvě mateřské školy a školským zařízením je i Dům dětí a mládeže.

 

Na kulturní, sportovní a ekologické činnosti ana jejím rozvoji se podílí celá řada organizací, spolků a souborů, například:

 

sport - TJ Sokol, Jednota Orla, TJ Spartak, SK Rytmik - AEROBIC, Sportovně - střelecký klub

 

kultura - národopisné soubory Klobučan a Dúbrava, dechové hudby Valaška a Dúbravanka, Galerie G a různé hudební a taneční skupiny

 

ekologie - ČSOP Kosenka

 

Dále je ve městě hotel Alfacentrum, hotel U Nádraží, několik restaurací a kaváren, motorest Koliba, RRS Jelenovská a CHO Královec. Kino, koupaliště, sportovní stadion, několik tělocvičen. Síť služeb pro občany doplňují pobočky Komerční banky, GE Capital Bank, IPB a České spořitelny. V budově polikliniky jsou umístěny ordinace praktických, odborných i zubních lékařů, laboratoře a lékárna. Občanům města i okolí slouží také zařízení Penzionu a Domu s pečovatelskou službou. Potřebám města i okolí určitě postačuje i stávající síť obchodů.The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  12
Boční vchod do gymnázia
Pohled na rodinný dům Nedavaškových
TJ Sokol byl ve Valašských Kloboukách založen roku 1900. Členové si vybudovali rozsáhlé zázemí v budově na náměstí. Na snímku průčelí hlavní budovy.
Jedno z děl architekta Gessnera. Nyní sídlo lidové školy umění.
Cihlové činžovní domy vznikaly v druhé polovině 20.století v poměrně velkém počtu.
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  12


TrainLMS