S parkem těsně sousedí tělocvična z let 1897 - 1898 od stavitele C. Dauta (otevřena byla 24.9.1898). Mohutná budova s kopulovitou hranolouvou věží, (dnes zde sídlí jablonecký klub šachistů) sloužila také jako víceúčelový prostor pro divadelní představení a bály. Ve své době to byla největší tělocvična německé oblasti v Čechách. Přízemní prostory sloužily jako restaurace (v létě také se zahrádkou). Zajímavostí byly telefony umístěné na stolech, které zprostředkovávaly kontakt návštěvníků. Busty a nápisy byly z fasády odstraněny.