Pohled z okna sálu Thurnovském paláci na přední baštu