Náhon k mlýnu, bašta v jižní části městských hradeb.