Roku 1833 byla na místě parkové dvorany postavena městská střelnice v klasicistním stylu.V červenci roku 1890 v prostorách restaurace Střelnice byl předveden Edisonův fonograf.

Objekt byl roku 1905 zbourán a na jeho místě  bylo vybudováno městské divadlo.