Nejstarší český bankovní ústav v Ostravě Živnostenská banka pro Čechy a Moravu, jež byla založena r. 1898. V pozdějších letech byla přistavěna další budova - v místech býv. Krausovy zahrady, která byla nějvětším bankovním domem na území Ostravy - dodnes slouží k bankovním účelům.