Zákládní škola na Komenského náměstí bylanejstaší školou ve Svitavách. Jako jednopatrová budova byla postavena v roce 1862 a v roce 1877 byla rozšířena o tělocvičnu, boční křídlo a zvýšená na dvoupatrovou. Po dostavění měšťanské školy na náměstí byla v této budově zřízena Dívčí měšťanská škola. Budova školy potom prošla řadou úprav, avšak podloží a vodní průtahy pod ní silně narušovaly statiku budovy, proto musela být v roce 1999 pro havarijní stav odstraněna. Mnohým Svitavákům tak zmizela vzpomínka na dětství a školní léta. Po zbořeníá se tu otevřel nový pohled na faru a kostel. Zdařilá otevřená rekonstrukce toku řeky Svitavy a okoloní parková úprava se staly, jak můžete posoudit, vhodnou náhradou, jen názvy náměstí a ulice budou muset asi znít jinak.