Byl založen roku 1908. Klubové barvy: od roku 1908 červené, od roku 1953 dosud modro - bílé. Hrací plocha: 1908 - 1919 louka pana Netušila, později louka pana Felcmana; 1919 - 1934 louka pana Vyskočila zvaná „Vyskočilka; 1935 - 1961 škvárové hřiště „ Na Farářství"; 1962 - 1982 travnaté hřiště na stadionu „Na Skále" 1991 tři travnatá hřiště na stadionu „Pod Jelenicí". Hřiště: hlavní  hrací plocha č. 1 má rozměry 103 x 68 metrů. Hrací plocha č. 2 má rozměry 102 x 64 metrů. Názvy klubu od jeho založení: 1908 -1918  není  známo;  1919 - 1947  SK; 1935 -1947 AFK;  1948 - DSO; 1949 - Sokol; 1950 - 1952 ČSD; 1953- 1990 Lokomotiva; 1991 - dosud fotbalový klub FK Česká Třebová.