Pohled od střední části náměstí, vpředu Mariánský sloup, který je dílem neznámého autora z roku 1703 a byl postaven na ochranu města před epidemiemi a katastrofami. Zasvěcen byl Paně Marii. Socha Panny Marie stojí na hlavním sloupu, který obklopují sochy patronů a ochránců města - sv. Šebestián, sv. Roch, sv. Karel Boromejský a sv. Florián. V soklu v jeskyni je umístěna socha sv. Rozálie. Sloup byl opravován v roce 1807 a 1905. Dalších rekonstrukcí a drobných úprav se dočkal po 2.světové válce. Poslední oprava proběhla za vedení akademických sochařů Stanislava Malého, Jaroslava Kerela a Karla Krátkého v roce 1995.