Tento pozdně barokní kostel má své kořeny kdesi ve 14.st. a své konečné podoby nabyl při přestavbě roku 1776. Tvoří neopakovatelnou dominantu obce. Dnes je tento pohled bohužel zakryt vrostlými stromy jako je tomu u mnoha dalších míst, protože zeleň v obci se dnes reguluje jen minimálně.