Ve 20. a 30. letech bylo v Ostravě postaveno několik zdařilých budov ve funkcionaslitickém stylu. Čapkova sokolovna sloužila Sokolské organizaci. Dnes budova, kterou využívají prodejci levných oděvů, bohužel chátrá.