Mezi ulicemi 28. října a Bohumínskou, Moravská Ostrava a Přívoz

- postaven v místech bývalého řetězového mostu (z let 1847-51), v blízkosti pomník Miloše Sýkory (autor K. Babraj) - na památku místního občana, jenž při osvobození 1945 položil život za záchranu mostu. Ocelový nýtovaný obloukový most se spodní mostovkou vyrobený v r. 1913 ve Vítkovických železárnách (projekt Ing. Bleich).