Jednolodní barokní stavba ovlivněná klasicismem z let 1780-83; hlavní oltář zdobí dřevěný obraz Madony asi z r. 1410, kterému zbožní katolíci přisuzovali zázračné účinky, a proto sem na svátek P. Marie z Karmelu (6.7.) vedla procesí občanů z širokého okolí;

1913-28 v důsledku poddolování (pokles o 8 m) uzavřen, obrovská renovace (železobetonový věnec podél základů a zdiva a 3 železobetonová lana napříč chrámovou lodí pod dlažbou, stará cihlová klenba nahrazena lehkou klenbou z rabicu připevněnou na železnou kostru, věž z železné konstrukce a obezděna dutými cihlami); stavba je nejen uměleckohistorickou památkou, ale i českou technickou zvláštností.