V roce 1896 ředitelství Vítkovických kamenouhelných dolů, přestavěné do dnešní  podoby roku 1925.