Židovská synagoga na ul. Dr. B. Schustera z r. 1911. Finančně na její výstavbu přispěly Vítkovické železárny, které židovské náboženské obci věnovaly i pozemek. Synagoga byla vypálena r. 1939 a na jejím místě si sousední měšťanská škola zřídila hřiště. (kol. r. 1918)