Již v roce 1902 zamýšlel obecní výbor zřídit v obci opatrovnu pro děti od 3 do 6 let. Zřízení školky muselo projít cestou silného německého odporu. Teprve v roce 1910 byly zřízeny 2 třídy dětské opatrovny. Němci měli školku soukromou, kterou vydržoval Schulverein a Kulturverband.