V období 1898 – 1902 došlo ve Svinově k rozdělení na školu českou a německou. Pro německou školu byla vystavěna a svému účelu odevzdána 4. 3. 1900 budova č.10. Rychlý růst počtu obyvatel ve Svinově vyžadoval zřízení veřejné měšťanské školy. Tento úkol vzal na sebe učitel Jan Jandásek, který přišel do Svinova v roce 1906. Když bylo roku 1910 usnesením obecního zastupitelstva zřízení veřejné měšťanské školy zamítnuto, povolila Zemská školní rada slezská dne 20. 9. 1912 zřídit ve Svinově školu soukromou. Měšťanská škola byla umístěna v budově staré školy č. 92. Když se škola dostala do finančních potíží, založil J. Jandásek „Spolek pro udržování měšťanských škol ve Svinově“. Organizoval sbírky, režíroval divadla a usiloval za všech okolností o udržení školy. Až do června 1919 vydržovali školu soukromníci. Na podzim roku 1918, kdy na německé škole ubylo 164 českých dětí, přestěhovala se měšťanská škola do budovy č.10.