Na území Bezděkova bylo tzv. Ostende, nebo jak se dosud říká, staré koupaliště. Na starém koupališti v Bezděkově byly dřevěné šatny postavené pro pány, pro dámy a dívky od čtrnácti let odděleně dřevěnou ohradou zasahující až nad vodní hladinu. Před  2. světovou válkou se na protěkší břehu objevil stánek s občerstvením obchodníka a majitele Vavřínových parních lázní v Bezděkově Čeňka Pospíšila. V dnešní době je koupaliště minulostí, jako jediná vzpomínka zbyla kamenná zídka. Snímek z doby kolem 1930.