Dlouhá ulice, dříve řadové domky místních řemeslníků, ke kterým z druhé strany přiléhají velké zahrady, sloužící dříve jejich obyvatelům jako další zdroj obživy.

Oproti dřívějšímu stavu zmizel široký dlážděný chodník, prostor před domy působí neupraveně. Zmizel jednotný ráz ulice, který byl narušen výstavbou bytového domu a stavebními úpravami (případně demolicí) dalších domů. Zmizel dřívější rozvod elektřiny ukotvený přímo na domech a byl nahrazen betonovým sloupem.