Budova ZŠ, dřívější německé reálky, založené v roce 1906, stojí téměř na okraji města. Její využití jako školy přerušila 2. světová válka. Během té byla využívána nejdříve jako lazaret SS, na konci války ji ke stejnému účelu používali američtí vojáci.

V levém zrekonstruovaném křídle je dnes mateřská škola. Zbytek budovy čeká na novou omítku. Původní dřevěný plot byl nahrazen pletivem. Další výraznou změnou je odstranění komínů. Jejich počet se poprvé snížil, když byla vybudována kotelna a ústřední topení. Poslední komíny zmizely po napojení školy na centrální vytápění. Budovu částečně kryjí dnes již vzrostlé stromy, a tak není vidět, že ve druhém patře bylo zazděno jedno z oken.