Pohled na kašnu v horní části náměstí. Kašna je z roku 1899, chrlič vyrobený ze zinku se působením vody postupně rozpadal a na začátku 60. let byl odstraněn a odvezen do šrotu, dnes je nahrazen kovovou trubkou. Kašna je obklopena lipami, dnes již vzrostlými. Na levé straně stály hotely Kreutz, Modrá hvězda a Skala, které od roku 2. pol. 50. let sloužily jako sídlo SOU (původně UŠO - Učňovská škola obchodní). SOU v Kašperských Horách již není a budova je na prodej. Dnešní Muzeum Šumavy v pravé části starého snímku je na nové fotografii zakryto dalšími stromy. Právě v této budově vznikl v roce 1863 požár, při kterém shořel i kostel. Sídlil v ní totiž obchodník se smolou, ta začala hořet a vítr ji roznášel po náměstí (shořelo celkem 35 domů). Na obzoru na staré fotografii je jako bílé tečky vidět osada Vogelsang, v této době zde ještě stála fungující sklárna.