Radnice, původně renesanční dům, který v roce 1597 měšťané upravili na radnici. Na konci 17. století bylo východní průčelí propojeno třemi barokními štíty. V přízemí se dochovaly cely bývalého městského vězení z doby, kdy radnice bývala sídlem okresního soudu. Za zmínku stojí změna znaku v levém štítu z orlice na českého lva. Budova vlevo bývala proslulým hotelem Bílá růže, dnes vzhledem k nevyjasněným majetkovým poměrům chátrá. Bývalý městský pivovar (vpravo od radnice) byl přeměněn na Parkhotel Tosch.