Rohový dům, ve kterém sídlil hostinec Praha a Pošumavská záložna, byl také sídlem České besedy. V současnosti je v něm Základní škola ro děti se speciálními výukovými potřebami (dříve zvláštní škola).