V roce 1960 přestává být Svinov samosprávným městem, stává se městskou čtvrtí Poruby. Tento název, tedy Ostrava – Poruba, dostalo i naše nádraží.

Teprve po volbách v roce 1990 se Svinov stává samostatným obvodem města Ostravy a následně se vrací název Ostrava - Svinov i zdejšímu nádraží.