Na této barevné fotografii se nachází rodinný domek obdélníkového půdorysu. Střecha domku je z eternitu. V přízemí i v prvním patře se nacházejí dvě obdélníková okna. Vedle jsou další dvě malá mezipatrová okna. Na domu ještě není omítka, jsou pouze vidět cihly. Vedle domu jsou průhledná vrata. Napravo před domem je sloup elektrického vedení. Před domem je písek, který se později použil na dokončení domu. U domu také stojí osoba se psem. Podle pamětníků patřil dům dříve manželům, kteří zde hospodařili. Sedlák však hodně pil a skoro všechno jmění propil v hostinci, a tak jeho žena prodala dům mému prapradědovi. Dům byl původně kratší, ale postupem času se zvětšoval až do dnešní podoby. Prodělal také několik přestaveb.

Na této barevné fotografii vidíte jednopatrový domek. Domek tvoří dvě přízemní obdélníková okna a dvě patrová. Vedle nich jsou další dvě mezipatrová okna. Omítka domu je bílá s hnědými laťkami na levé straně domu a u oken. Střecha je z eternitu. Vedle domu je zeď s velkými hnědými vraty. Před domem je kamenná zahrádka s hnědým plotem. Uvnitř zahrádky jsou různé keře a stromky. Před domem vede silnice. Domek se nachází v Ostojkovicích na jihozádě u silnice směrem na Jemnici. Přes silnici je návesní zahrádka,v které byly postaveny tři pomníky na památku mrtvým hrdinům z 1. světové války. Napravo pokračují obytné domky. Na levé straně jsou už jen tři domy a dále pokračuje komunikace směrem na Jemnici.

Změny na tomto obydlí jsou velké. Je přistavěno jedno patro spolu se dvěma okny v levé části. Střecha je z eternitu, nikoliv z tašek. Také jsou udělaná nová vrata. Zahrádka je celá nová, s hnědým plotem ze dřeva. V zahrádce jsou vysázeny nové mladší stromky a keře. Na střeše jsou dva komíny, které tam dříve nebyly. Fasáda je jiná, okolo oken jsou dřevěné laťky a omítka je bílá. Elektrické vedení na domě bylo zbouráno a přemístěno do pravé části domu. Domek byl přistavěn o jedno patro, protože přibyli obyvatelé domu. Zmodernizovaný domek je větší a hezčí než dříve.

Domek dostal novou fasádu. Kolem oken jsou dřevěné, hnědé laťky. Lešení u domu zmizelo. Před domem byla vybudována nová zahrádka s kamenným soklem a s hnědým plotem ze dřeva. V zahrádce jsou nové keře, stromky a spousta jiných rostlin. Před zahrádkou byl vysazen nový trávník.U domu jsou také nová hnědá vrata, tentokrát neprůhledná. Písek před domem byl využit na stavbu domu. Houpačka před silnici byla nově natřena.Dům má novou omítku. Zmodernizovaný domek je větší a hezčí než dříve.

Po deseti letech bude mít budova více pater. Okna budou také vyměněna za nová a větší. Nově natřená bude i omítka domu. Střecha domu bude nová-z tašek nebo jiné krytiny. Silnice se zřejmě vyasfaltuje. V zahrádce vznikne nový, nebo znovu natřený plot. Stromky a keře v zahrádce budou větší a starší. Tráva před domem se změní na kvalitní trávník. Vrata od domu budou nová nebo natřená jinou barvou. Na střeše se umístí anténa na digitální vysílání. Sloup elektrického vedení zmizí a elektřina bude vedena zemí. Místo dvou komínů bude jeden velký.