Školka sloužila dětem zaměstnanců Vítkovických železáren.