Kostel Svatého Václava

Kostel Svatého Václava je nejstarší městskou stavební památkou a jedou z nejstarších sakrálních staveb v kraji.

O farním kostele v Ostravě se dochoval první písemný záznam z roku 1297. Kostel sám vznikl o několik desítek let před tím (polovina 13. stol.) v místě dosavadního pohřebiště. Poblíž prvotní kostelní budovy byla postavena věž, která sloužila jako samostatná zvonice. Archeologickým průzkumem v roce 1966 bylo potvrzeno, že pod presbytářem a hlavní lodí byli pochováni kněží, purkmistři, radní, rektoři a další významní měšťané.

Začátkem 14. století starší objekt kostela vyhořel, a tak se muselo přikročit k výstavbě takřka nového chrámu. Tato stavba byla dokončena pravděpodobně v roce 1340. Na rozdíl od původního kostela spojili stavitelé při gotické přestavbě doposud samostatnou věž s novou chrámovou lodí.

V průběhu 16. století došlo k rozsáhlým stavebním úpravám, které rozšířily původně malý kostelík v renesanční chrám.

Dnešní klasicistní podobu kostel dostal po rozsáhlé rekonstrukci v první polovině 19. století.

 

Zdroj: http://www.moap.cz/

Kol. autorů. Dějiny Ostravy. Ostrava: Sfinga, 1993