Slezskoostravský hrad

V České republice můžeme najít spoustu měst, kterým dominuje hrad. Ostrava s nově rekonstruovaným areálem patří mezi ně. Tuto významnou památku najdeme na soutoku Ostravice s Lučinou.

První písemný doklad pochází z r. 1297, kdy opolská nebo těšínská knížata z rodu Piastovců vybudovala palácovou dvoupodlažní stavbu s ochranným hradebním systémem a obrannou věží. Ta měla za úkol ochranu zemské stezky z Opavy přes Hlučín a Těšín do Krakova a také ochranu hranic polského státu.

V Ostravě se tehdy sešli moravští a těšínští šlechtici v čele s těšínským knížetem Měškem a olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce, aby projednali spory, které vznikaly tím, že hraniční řeka Ostravice v důsledku častých záplav měnila své řečiště. Spor byl úspěšně vyřešen. Od roku 1327 patřilo Těšínsko k českému státu a Slezskoostravský hrad ztratil svou funkci pohraničního hradu.

V 16. století byla vybudována vstupní brána s věží a hrad byl přestavěn na renesanční zámek.

Rok 1590 - na hradě se koná zemský sněm pánů a rytířů Těšínského knížectví, který přijímá deklaraci k zemskému zřízení těšínskému, jež mj. stvrzovalo používání češtiny jako jediného úředního jazyka v knížectví.

 V roce 1872 zámek vyhořel, byl však ještě obnoven.

V r. 1848 v  důsledku důlní činnosti stavba poklesla o 16 m a v průběhu dalších desítek let chátrá. V roce 1950 se dokonce uvažuje o jeho demolici. Rok 1965 - buldozerem byla srovnána jediná dochovaná pozdně gotická bašta.

Zdroj: http://www.slezskoostravskyhrad.cz/