ZOO Ostrava

Historie vzniku ostravské ZOO je úzce spjata s aktivitami horníků dolů Zárubek a Alexander. Areál začal vznikat v roce 1948. Jeho součástí bylo přírodní jeviště, brouzdaliště, kurty, hřiště, v roce 1949 bylo rozhodnuto i o vzniku ZOO.

V roce 1954 ministerstvo kultury schválilo investiční úkol výstavby ZOO v areálu Stromovky ve Slezské Ostravě.

-         1956 počátek výstavby (první pavilon - medvědinec)

-         do roku 1965 provizorium (výstavba pavilonů kočkovitých šelem, slonů, opic)

-         70. léta hlavní období výstavby

-         90. léta ZOO zaostává za ostatními zahradami v zemi

-         1998 zpracována Koncepce rozvoje příspěvkové organizace ZOO Ostrava do roku 2005, která vychází z podmínek Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Podstatou je zapojení do mezinárodních projektů ochrany přírody.

 

Zdroj: www.zoo-ostrava.cz