V popředí novodobé fotografie je zachycen kontejner, který "nahradil" dřívější dům.