Břežany
Vesnice Břežany má jméno nejspíše od okolních březových lesů. Jiné vysvětlení vychází z lokality u pramene Čisteckého potoka – ves lidí žijících na břehu, tj. Břežanů. Ve starých listinách se vyskytuje psaná podoba Brzeziany.
Od první poloviny 13. století podléhali břežanští osadníci správě korunních Křivoklátských statků. První zmínky o vsi se objevují v archivech poprvé r. 1382 a 1396. Další písemná zmínka je z roku 1414 a připomíná Jiříka z Rúdné seděním na Břežanech.
Za husitských válek byla ves husity vypálena a vypleněna. Roku 1559 byly prodány Janu Lobkovici st., nejvyššímu hofmistrovi krále Rudolfa II., a ten je připojil k zbirožskému panství. Již roku 1567 prodal Lobkovic Břežany kapitule sv. Víta na Pražském hradě, která je připojila k čisteckému statku. Za třicetileté války byly v Břežanech cizími žoldáky i českými vojsky mnohé statky spáleny a vydrancovány. Od roku 1713 se připojily ke chříčskému panství. V letech 1764 - 1850 patřily ústavu šlechtičen a jeho vrchnostenskému úřadu v Chříči. Až do roku 1848 pracovali břežanští na dvorech uvedených vrchností.

Špejchar v Břežanech
Kolem roku 1835 byla postavena kontribučenská sýpka, lidově špejchar, v horním konci vsi. Zrušením kontribučenských obilných fondů v roce 1863 bylo zastaveno půjčování obilí. Zásoby obilí, které tvořily obilní fond a obilní dluhy hospodářů, byly převedeny na peněžní dluhy, tzv. Kontribučenský peněžní fond. Tak jako dřívější správu kontribučenského obilního fondu i utvořený peněžní fond až do likvidace vedl výbor složený ze sedláků.
Po likvidaci kontrolního peněžního ústavu byl špejchar předán obci a z hotovosti fondu bylo vyplaceno roku 1868 zřízení školy, část byla použita na stavbu obecního domu čp. 59, něco bylo rozděleno mezi zemědělce a zbytek byl sloučen s fondy všech obcí v kralovickém okrese.

Zajímavosti:
Břežanským se v minulosti přezdívalo „Kolenáči“, ale původ přezdívky není jasný. Buď byla spojena s lakotou (Pro krejcar by si nechal koleno vrtat.), nebo s kalhotami ze žluté jelenice, které barvou a vytaháním na kolenou upoutávaly pozornost.