Snaha vybudovat v Jilemnici gymnázium se zrodila již v druhé polovině 19. století.V roce 1909 se na návrh městské rady usneslo obecní zastupitelstvo na založení reálného gymnázia v Jilemnici s českou vyučovací řečí. Téhož roku byla odeslána žádost na ministerstvo kultu a vyučování do Vídně, s podmínkou že škola bude prvním rokem zestátněna a obec poskytne potřebnou budovu.

  V roce 1913 mohl starosta JUDr. Karel Čermák konečně oznámit povolení výstavby jilemnického reálného gymnázia. Slibovaná budova měla obsahovat 12 učeben, exhortní síň s výklenkem pro oltář, jednu kreslírnu s kabinetem, učební síně s příslušnými kabinety pro fyziku a přírodopis,místnost pro přírodovědecká cvičení, zeměpisný a archeologický kabinet, posluchárnu a kabinet chemie, kabinet pro deskriptivní geometrii, knihovnu- učitelskou a žákovskou, ředitelnu s předsíní, byty pro ředitele a školníka, hovornu, sborovnu, tělocvičnu 20x10 m s příslušenstvím, potřebné sklepy a půdy, hřiště a botanickou zahradu. Vše ale bylo jinak. Škola se musela několikrát přesunovat- první třídy provizorně pobývaly v budově dívčí školy, od roku 1915 byla pro potřeby gymnázia uvolňována budova dvorany. V roce 1967 gymnázium zakotvilo v budově někdejších chlapeckých škol doplněné postupně řadou přístaveb.

   Za druhé světové války se gymnáziu nevyhly problémy. Tři studenti parodovali Hitlera- proto byli vyloučeni a profesor Bernard byl zatčen a po dlouhém vězení  zahynul v koncentračním táboře na pochodu smrti.

   Na závěr si z historie můžeme připomenout několik historických osobností, které studovali na této střední škole např. Jiří Šlitr, fotograf Zdenko Feyfar, akademický malíř Jaroslav Lebeda, divadelní režisér Karel Palouš, scénáristka Anna Jurásková, herec Stanislav Zidulka a mnoho dalších.

    Od počátku roku 2006 se jilemnické gymnázium spojilo s textilní školou. Jediná nepraktická věc je přecházení studentů i učitelů z budovy na budovu, ale to se během příštích let určitě změní, protože textilní škola projde rekonstrukcí a celé gymnázium se na ni přesune.